Абсорбція

Абсорбція - розчинення газу в рідині чи твердому тілі. Мірою абсорбції газів у рідинах є коефіцієнт абсорбції - кількість мілілітрів газу, що розчиняються в 1 мл рідини за умов, наведених до тиску газу, що дорівнює 1 атм, і температурі 0°.
Абсорбція має важливе значення в фізіологічних процесах, особливо при газообміні. См. також Адсорбція.