Адсорбція

Адсорбція - накопичення молекул або іонів на поверхні якого-небудь тіла. Приклади адсорбції : поглинання газів і речовин з розчинів деревним вугіллям, глиною. Якщо речовина поглинається (адсорбтив) хімічно реагує з поглиначем (адсорбентом), процес називають хемосорбцией. Адсорбцію використовують у протигазах (див.) для очищення повітря від шкідливих газів, для аналізу складних сумішей (див. Хроматографія), а також при лікуванні деяких захворювань шлунково-кишкового тракту (див. Активоване вугілля). См. також Абсорбція.