Аероби

Аероби - мікроби, що добре розвиваються лише при вільному доступі кисню і ростуть, як правило, на поверхні поживних середовищ (сарцини, холерний вібріон, синьогнійна, сінна, сібіреязвенная бацили, мікобактерії туберкульозу та ін). Серед аеробів розрізняють також микроаэрофилы, які потребують лише в невеликій кількості кисню, і факультативні аероби, які можуть рости і без доступу повітря. См. також Бактерії.

Аероби [від грец. aer - повітря і b(ios) - життя] - організми, що володіють аеробним типом дихання, тобто здатністю жити і розвиватися лише за наявності у повітрі вільного кисню. Аероби використовують в якості джерела для життєдіяльності клітин енергію, що вивільняється при окисленні органічних сполук до CO2 і H2O в присутності молекулярного кисню. До аеробів відносяться всі вищі організми (тварини та рослини), а також велика група мікроорганізмів.
По відношенню аеробів до кисню їх ділять на облігатні (безумовні), або аэрофилы, які не можуть розвиватися в відсутності вільного кисню, і факультативні (умовні), здатні розвиватися при зниженому вмісті кисню в навколишньому середовищі. Група облігатних А. включає ряд мікроорганізмів-сапрофітів, що мешкають в грунті, водоймах та повітрі і беруть активну участь у кругообігу речовин у природі. Сюди відносяться бактерії, дихання яких здійснюється через безпосереднє окислення метану (Вас. methanicus та ін), сірководню (Sulfomonas denitrificans та ін), водню (Вас. hydrogenes), азоту (Nitrosomonas, Nitrobacter), заліза (Ferri bacterium). З патогенних мікроорганізмів до облігатним аеробів відносяться представники родів Bacillus, Bacterium, Bordetella, Brucella, Corynebacterium, Diplococcus, Pasteurella та ін. Мікобактерії туберкульозу, збудники туляремії та холери вимагають для свого існування підвищеного вмісту кисню. До факультативних А. належать цвіль, грибки, актиноміцети, а також патогенні бактерії з родів Salmonella, Shigella, Escherichia та ін. Діапазон коливань концентрації кисню, при якій можуть існувати А., дуже широкий: максимальний парціальний тиск кисню для деяких А. становить 15-20 атм, а мінімальне -0,1-0,5 атм. А. можуть задовольнятися відносно невеликим запасом кисню і здатні розвиватися в досить глибоких шарах грунту. См. також Бактерії.