Алкоголь і алкоголізм

У формуванні алкоголізму як захворювання беруть участь найрізноманітніші зовнішні і внутрішні фактори. Серед них є фактори, які стримують розвиток хвороби, та чинники, що сприяють прояву залежності від алкоголю. В переваги соціалістичного способу життя є і реальна основа для відмови від спиртного і переходу до свідомої та природної тверезості на основі здорового способу життя.
Однак аж до останніх років ситуація складалася неблагополучно (зростання вживання спиртного при широкій доступності алкоголю, терпимість суспільства до прийому спиртного і т. д.). У зарубіжних дослідженнях показано, що інтенсивний ріст споживання алкоголю відбувається тоді, коли ламається склався життєвий уклад, змінюється соціальна структура, тобто коли будь-яке суспільство вступає в перехідний період. При цьому нові причини, які сприяють прийому спиртного, нашаровуються на колишні. Подібна тенденція спостерігається в ряді країн (Walsh, Grant, 1985).
Встановлено, що найбільш інтенсивне вживання алкоголю спостерігається в розвинених країнах. До числа факторів, що обумовлюють при цьому зростання споживання алкоголю, можна віднести високий матеріальний рівень життя, який дозволяє все більшу частину бюджету витрачати на алкоголь; різке збільшення кількості вільного часу; негативні наслідки урбанізації та ін
Вносять свою лепту і негативні моменти, що супроводжують науково-технічний прогрес. Насамперед відбувається різка інтенсифікація життя у всіх її проявах. Темпи життя нечувано зросли і продовжують зростати: збільшується обсяг інформації, який повинен переробити кожна людина; доводиться приймати все більше рішень, а часу на роздумування все менше і менше. Отже, збільшується щільність всякого роду негативних емоцій: невдач, неприємностей, поразок і конфліктів. Зростає частота контактів з іншими людьми, і не завжди вони протікають гладко. Все менше фізичної, все більше інтелектуальної роботи. Словом, сучасна людина періодично відчуває психічні перевантаження і часто перебуває у стані сильного психічного напруги. Тому не завжди він витримує вимоги, що висуваються життям. Звідси зростання нервово-психічних захворювань та психосоматичних хвороб.
Ця тенденція поширюється і на формування алкоголізму. Численні напруги, дискомфорт, негативні емоції - все це прямо і опосередковано сприяє збільшенню споживання алкоголю і призводить до пияцтва. Причому в цих умовах вживання алкоголю перестає вже бути привілеєм чоловіків зрілого віку. Підвищені навантаження лягають на всі статево-вікові групи, що далі поряд з іншими причинами позначається і на структурі хворих алкоголізмом - ряди хворих поповнюються за рахунок жінок, підлітків і юнаків.
Р. Р. Заіграєв (1986) вважає, що до причин, що сприяють вживанню алкоголю і формування пияцтва і алкоголізму, відносяться несприятливі умови життя і життєві колізії, що викликають підвищену потребу в знятті психологічної напруженості, досягнення душевного комфорту, морально-психологічної задоволеності, в самоствердженні і т. п. Склалася негативна соціально-психологічна атмосфера навколо питання про споживання алкоголю проявляється в примирливому ставлення до хвороби значної частини дорослого населення, у постійному тиску і на свідомість і поведінку людей широко поширених звичаїв і традицій, пов'язаних з вживанням алкоголю, у слабкому контролі і недостатньому використанні заходів адміністративного і громадського впливу на порушників антиалкогольного законодавства; низький рівень культурного та соціально-морального розвитку деякої частини людей багато в чому визначає, яку альтернативу - споживання алкоголю або соціально прийнятний шлях - при інших рівних умовах обере людина для задоволення зазначених вище потреб. Широка доступність алкоголю, серйозні недоліки в галузі виробництва і продажу спиртних напоїв і, нарешті, різноманітні негативні наслідки вживання алкоголю при недостатньо ефективній діяльності щодо їх запобігання та усунення посилюють вплив інших несприятливих факторів, перетворюються у відносно самостійну причину зростання алкогольного споживання.