Швидка медична допомога

Сторінки: 1 2

Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 липня 1968 р. «Про заходи по подальшому поліпшенню охорони здоров'я і розвитку медичної науки в країні» передбачена реорганізація в кожному великому місті однієї з лікарень в лікарню швидкої медичної допомоги і об'єднання її зі станцією швидкої медичної допомоги. Цією ж постановою передбачається будівництво у великих містах лікарень швидкої медичної допомоги (з центрами реанімації) на 600-1000 ліжок і більше.
В останні роки в ряді міст (Пенза, Ростов-на-Дону, Орел, Ленінград, Москва) організовані спеціальні багатопрофільні лікарні, об'єднані зі швидкою медичною допомогою, для екстреної медичної допомоги, в яких здійснюється лікування хворих при гострих захворюваннях і травмах. Це дозволяє забезпечити безперервність надання екстреної медичної допомоги на всіх етапах.
В даний час станція (відділення) швидкої медичної допомоги в містах має санітарний транспорт з розрахунку одна автомашина з носилками на 10 000 населення для надання екстреної допомоги, одна автомашина з носилками на 10 000 населення для транспортування хворих і одна автомашина без носилок (на 4000 населення) для надання медичної допомоги хворим на дому.
У сільських місцевостях для надання швидкої медичної допомоги на кожні 15 000 жителів виділяється одна санітарна машина з носилками. Швидку медичну допомогу надають також станції санітарної авіації (див.).
Посади медперсоналу виїзних бригад швидкої медичної допомоги передбачені штатними нормативами з розрахунку один пост (лікар, фельдшер і санітар) на кожну автомашину швидкої медичної допомоги.
Посади лікарів спеціалізованих бригад передбачено з розрахунку один пост на зміну в складі 1-2 лікарів і 2-3 фельдшерів.
У наданні швидкої медичної допомоги істотна роль належить середньому медперсоналу. У складі кожної виїзної бригади є фельдшер (або фельдшерка-акушерка), які беруть безпосередню участь у наданні екстреної медичної допомоги (див. Долікарська допомога, Перша допомога); для перевезення хворих у лікувальні установи за заявками лікарів виїжджає бригада у складі тільки фельдшера та санітара.
Станції та відділення швидкої медичної допомоги повинні мати постійний місячний запас перев'язувального матеріалу, медикаментів, запасне обладнання на випадок великих аварій, а також засоби освітлення (при несправності загальної освітлювальної мережі). См. також Союз Радянських Соціалістичних Республік, амбулаторно-поліклінічна допомога.