Амфолиты

Амфолиты (від грец. amphoteros - і той і інший, lytos-розчинний) - амфотерні електроліти, тобто речовини, молекули яких містять одночасно і кислотні і основні групи, і тому у водних розчинах дисоціюють і як кислоти з відщепленням водневих іонів Н +, і як підстави з відщепленням гідроксильних іонів ОН-. До амфолитам відносяться біологічно важливі речовини: амінокислоти (див.), пептиди (див.), білки (див.) та ін Кислотні властивості речовин зумовлені наявністю в них карбоксильних груп-СООН, а основні властивості - вмістом аміногруп NH2. Дисоціацію молекул амфолитов у водному розчині можна представити наступною схемою:

де R - частина молекули амфолітом, що залишається після віднімання від неї вільних аміно - і карбоксильних груп.
Як видно зі схеми, амфолиты в розчині знаходяться у вигляді диполярных іонів (амфионов), що несуть одночасно позитивні і негативні заряди, що і у вигляді нейтральних молекул, що знаходяться в стані рівноваги з диполярными іонами. Сумарний заряд диполярного іона в нейтральному середовищі визначається співвідношенням кількості кислотних і основних груп і ступенем їх дисоціації.
У сильно кислому середовищі молекули А. заряджаються позитивно:
Значення рН середовища, в якій молекули А., електронейтральні, називають ізоелектричної точки і позначають pI. Для А. з переважаючими кислотними властивостями pI лежить в кислотному області (pI<7); для А., у якого більш виражені основні властивості, pI знаходиться в лужному області (рІ>7). См. також Водневий показник, Електроліти.