Ампер

Ампер - див. «Одиниці виміру».

Амперметр

Амперметр - прилад для вимірювання сили струму. В залежності від градуювання шкали прилади поділяються на власне амперметри для вимірювання струму понад 1 а, міліамперметри і микроамперметры для вимірювання сили струму в тисячних і мільйонних частках ампера. У фізіотерапії найбільш часто використовуються міліамперметри. Амперметри включають в електричну мережу послідовно.

Амперметр - прилад для вимірювання сили електричного струму.
Загальним для амперметров різних систем є відхилення стрілки за шкалою від нуля внаслідок впливу вимірюваного струму на відхиляючу систему приладу. Такою системою у приладах є: а) дротяна котушка (рамка), розташована на осі між полюсами постійного магніту (амперметр магнітоелектричних, рис. 1);
б) залізний сердечник, укріплений ексцентрично на осі всередині дротяної котушки (А. електромагнітний, рис. 2);
в) дріт з високим омічним опором, що нагрівається проходять через неї вимірюваним струмом (А. теплової);
г) термоелемент, що підігрівається дротом з високим омічним опором, через яку проходить вимірюваний струм (А. термоелектричний); д) ламповий або напівпровідниковий випрямляч (детектор), через який проходить частина вимірюваного струму і підводиться до магнитоэлектрическому приладу (амперметр детекторний).
Амперметри поділяються на власне А. для вимірювання струму понад 1 а, міліамперметри і микроамперметры - для вимірювання струму в тисячних або мільйонних частках ампера. Електромагнітні А. встановлюють на розподільних щитах живильної електричної мережі, міліамперметри - на апаратах для гальванізації (магнитоэлектрические), в анодних або сіткових ланцюгах високочастотних медичних генераторів (магнитоэлектрические, термоелектричні або детекторні), микроамперметры - і в різних дослідних приладах.