Анаплазія

Анаплазія (anaplasia; від грец. ana - знову і plasis - формування, освіта) - повернення до більш примітивного типу тканини шляхом дедіференціровки клітин, зміни їхньої структури і біологічних властивостей. Анаплазія зазвичай властива злоякісних пухлин. Розрізняють морфологічну, хімічну і фізико-хімічну А. клітин, а також енергетичну анаплазию.