Артеріосклероз

Артеріосклероз - ущільнення та потовщення стінок артерій, що супроводжуються втратою їх еластичності. Причиною артеріосклерозу є розростання в стінках артерії волокнистої сполучної тканини, іноді з обызвествлением. Артеріосклероз розвивається внаслідок різних хворобливих процесів, наприклад артеріїту, атеросклерозу, вікової та функціональної перебудови артерій.

Артеріосклероз (від грец. arteria - артерія і skleros - твердий, втратив гнучкість) - збірне поняття, яке об'єднує різні за своєю сутністю процеси ущільнення стінок артерій. До виділення атеросклерозу (див.) у самостійну нозологічну одиницю термін «артеріосклероз» вживався в клінічній практиці надзвичайно широко і включала в себе, зокрема, ту форму системного ураження артерій, яка в даний час позначається терміном «атеросклероз». Нозологічний зміст поняття артеріосклерозу в даний час втрачено, і їм лише іноді користуються для позначення склеротичних процесів в артеріях певного периферичного судинного басейну (артеріосклероз кінцівок, головного мозку тощо) безвідносно до анатомічної сутності та природі процесу. Оскільки, однак, вимоги клінічної патології висувають необхідність точної характеристики природи страждання, застосування терміну «артеріосклероз» навіть у такому вузькому сенсі зустрічає заперечення.