Атмосферна електрика

Атмосферна електрика - сукупність взаємозв'язаних електричних процесів і явищ в атмосфері. Атмосферний електрику обумовлено наявністю в атмосфері електричних зарядів у вигляді іонізованих молекул і атомів, причому походження їх по-різному для нижніх і верхніх шарів атмосфери. Механізм утворення іонів полягає у відриві електронів від нейтральних молекул і частково дисоціації їх під дією іонізуючих факторів. В нижніх шарах атмосфери - це еманації радіоактивних речовин, що знаходяться в ґрунтовому шарі, і космічних часток, у верхніх - вплив корпускулярних частинок і короткохвильового сонячного випромінювання. В результаті спільних процесів на всіх рівнях атмосфери виявляються електричні поля, електрична провідність повітря, електричні струми.
На висоті до 2 м напруженість електричного поля становить 120 В/м і убуває з висотою; провідність, що обумовлюється як самої середовищем, так і концентрацією і рухливістю легких іонів, λ-10-6 ел. ст. од., щільність вертикального струму провідності i-10-16 а/см2. Вище рівня тропосфери напруженість поля і провідність зростають. Крім легенів, спостерігаються середні та важкі іони, які утворюються в результаті осадження на легких іонах нейтральних молекул води або часток аерозолів. У цьому ж шарі концентрація легких іонів становить 700-800 в 1 см3, а середніх і особливо тяжких - в десятки разів більше. Уніполярність (відношення позитивних іонів до негативних) у ясну погоду становить 1,2 - 1,3, зростаючи в гірських умовах та при морському прибої; при розпиленні води в гірських річках і поблизу водоспадів уніполярність коливається в межах 0,2-0,25. Ці та інші електричні явища використовуються в медицині як у природних умовах, так і в спеціально сконструйованих апаратах (див. Гідроаероіонізація).
Фізико-хімічні процеси, подібні тим, що спостерігаються у верхніх шарах атмосфери, мають місце і в нижніх шарах атмосфери, викликаючи, крім утворення молекулярних позитивних і негативних іонів, ще атомарні - нейтральні і заряджені частки кисню та їх сполуки (О,О-, Про3 і N2O); цим можна пояснити появу в нижніх шарах атмосфери певних концентрацій озону і закису азоту - активних елементів, не байдужі для організму людини. См. також Атмосфера.