Бактеріологія

Бактеріологія - галузь мікробіології, що займається вивченням бактерій.
Загальна бактеріологія вивчає питання класифікації, морфології, фізіології, біохімії бактерій та ін. Медична бактеріологія вивчає властивості патогенних для людини бактерій, методи їх виділення, діагностики, питання імунітету та ін. Існує також ветеринарна бактеріологія, що вивчає збудників інфекційних захворювань тварин, санітарна, сільськогосподарська і промислова бактеріологія.