Binga проба

Binga проба (A. Bing) - метод диференціальної діагностики між порушенням функції звукопровідною і звуковоспринимающей систем. Звучить камертон встановлюють на сосцевидном відростку досліджуваного. При нормальному слуху або при ураженні звукосприймаючого апарату (наприклад, при кохлеарном невриті), після того як обстежуваний перестає чути камертон, він знову починає сприймати звучання, якщо закриє собі зовнішній слуховий прохід пальцем (позитивна проба Binga). При порушенні функції звукопровідною системи цього не відбувається (негативна проба Binga). Б. п. можна здійснити методом тональної аудіометрії (див.). При цьому порівнюють рівень слуху при проведенні звуку через кістку з закритим і відкритим слуховим проходом.