Біохімія

Біохімія (біологічна хімія) - наука про хімічних процесах, що відбуваються в живих організмах. Біохімія вивчає процеси обміну речовин, а також хімічний склад органів і тканин, хімічну природу і функції білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів, ліпідів, ферментів, вітамінів, гормонів та інших біологічно важливих сполук. Біохімія підрозділяється на біохімію рослин, біохімію мікробів, біохімію тварин та ін. Для медицини особливо важлива медична біохімія вивчає хімію нормальних і патологічних процесів, які відбуваються в організмі людини, і клінічна біохімія, предметом якої є вивчення особливостей процесів обміну речовин в організмі хворого, а також розробка і застосування біохімічних методів для діагностики, прогнозування і лікування.