Біологія

Біологія - наука про життя. Біологія вивчає закони розвитку життя, її походження, еволюційний розвиток, а також викопні форми (палеонтологія, палеобиология); молекулярні основи життя і будову організмів (молекулярна біологія, цитологія, анатомія і морфологія); тварин (зоологія); рослини (ботаніка); мікроорганізми (мікробіологія), а також віруси (вірусологія). Великими розділами біології є фізіологія, ембріологія, генетика, а також екологія, що вивчає взаємовідносини цілісних організмів із зовнішнім середовищем. Окремі дисципліни - див. статті з назвами дисциплін (наприклад, Ботаніка, Зоологія та ін).