Біоритмологія

Біоритмологія - це одна з наймолодших і швидко розвиваються наук XX століття. Вона вивчає циклічні біологічні процеси, що відбуваються в живому організмі. Всі живі істоти мають здатність ритмічної організації фізіологічних функцій. Ця здатність забезпечує високу досконалість адаптації організму до постійно мінливих умов навколишнього середовища, в тому числі до умов трудової і спортивної діяльності, до виконання складно-координованих рухів. У біоритмології розглядається широке коло питань, пов'язаних з біоритмами.