Сторінки: 1 2 3 4 5 6

Боротьба з алкоголізмом на промислових підприємствах

Порівняно велике поширення зловживання алкоголем, значний економічний збиток від алкоголізму та пияцтва вимагають проведення протиалкогольних заходів безпосередньо на промислових підприємствах. При наявності великих контингентів, об'єднаних професійно і територіально, є широкі можливості для спільних зусиль медичних працівників, адміністрації та громадських організацій з виявлення осіб, які зловживають алкоголем, та проведення комплексу заходів медико-соціального впливу. Крім того, виробничі колективи, які відіграють провідну роль у формуванні моральної свідомості трудящих, у вихованні активної непримиренність до недоліків, внутрішньої переконаності в аморальності пияцтва. У Звітній доповіді ЦК КПРС XXIV з'їзду партії виробничий колектив названо основним осередком соціалістичного суспільства, що представляє собою стійке об'єднання людей, зв'язаних єдиною метою, спільними інтересами, дисципліною, товариській взаємодопомогою і має в своєму розпорядженні широкими можливостями для комуністичного виховання своїх членів і формування у них соціалістичного способу життя, основними рисами якого є високий ступінь соціальної активності, свідома дисципліна праці, творча самодіяльність, розвиток руху за комуністичне відношення до праці.
Вивчення і узагальнення накопиченого досвіду протиалкогольної роботи на промислових підприємствах дозволяє визначити наступні основні напрямки:
- своєчасне виявлення та взяття на облік осіб, що страждають алкоголізмом, і п'яниць і активне диспансерне спостереження за ними;
- розробка і проведення комплексу заходів медико-соціального впливу, спрямованих на усунення факторів, що сприяють зловживанню алкоголем, в умовах мікросоціального середовища (у сім'ї, трудовому колективі);
- широка виховна робота серед робітників, спрямована на викорінення алкогольних традицій, подальше підвищення культурного рівня;
- рішуча і нещадна боротьба адміністрації і громадських організацій з будь-якими проявами пияцтва на виробництві та в побуті;
- цілеспрямована протиалкогольна пропаганда, в основі якої лежить широке роз'яснення медичних і соціальних наслідків алкоголізму та пияцтва.
Основною ланкою в боротьбі з алкоголізмом і пияцтвом на промислових підприємствах є спеціальні противоалкогольные комісії, які покликані координувати всю роботу по боротьбі з пияцтвом на промисловому підприємстві. Досвід роботи протиалкогольних комісій на ряді промислових підприємств Москви і інших міст показує, що вони є ефективною організаційною формою залучення громадськості до боротьби з пияцтвом, алкоголізмом і тими антисоціальними явищами, які породжує пияцтво.
Узагальнюючи дані літератури по боротьбі з алкоголізмом на промислових підприємствах, а також результати досліджень, виконаних на кафедрі соціальної гігієни і організації охорони здоров'я II МОЛГМИ, ми спробували представити в загальному вигляді систему взаємозв'язку і наступності між основними ланками (заводська і цехова противоалкогольные комісії, медико-санітарна частина, наркологічний кабінет) по виявленню осіб, що зловживають алкоголем, та здійснення за ними диспансерного спостереження.
До складу заводської протиалкогольної комісії, крім авторитетних представників адміністрації заводу, парткому, місцевкому, комітету ВЛКСМ і голів найбільш великих цехових протиалкогольних комісій, обов'язково повинні входити головний лікар медико-санітарної частини і нарколог. Основними функціями цієї комісії є координація і спрямування всієї протиалкогольної роботи на підприємстві; виявлення і «примусове» медичний огляд осіб, що зловживають алкоголем; визначення конкретних заходів адміністративного і громадського впливу щодо осіб, взятих на облік по зловживанню алкоголем.