Калориметрія

Калориметрія - вимірювання кількості виділяється або поглинається тепла. В біології і медицині калориметрія використовується при вивченні теплових ефектів, що супроводжують процеси обміну речовин (див. Обмін речовин і енергії) або різні види діяльності органів цілісного організму. За одиницю виміру приймають джоуль, калорію (див. «Одиниці вимірювання») або кілокалорію, рівній 1000 кал. Прилади, за допомогою яких вимірюються теплові ефекти, називаються калориметрами.
У калориметрах з постійною температурою у тепловий ефект вимірюється по зміні агрегатного стану речовини (наприклад, лід - вода); в калориметрах зі змінною температурою реєструється зміна калориметричної температури рідини. Існують також диференціальні калориметри: в одній половині такого калориметра проводиться вивчається теплова реакція, а в іншу вводиться така кількість тепла, щоб різниця температур обох систем дорівнювала нулю. Теплоутворення можна також вивчати з допомогою непрямої калориметрії, що зводиться до вивчення легеневого газообміну та обліку речовин, що виділяються нирками, кишечником і шкірою. Досить точно енерговитрати можуть бути розраховані і при вивченні одного газообміну (див.).