Царфіс Петро Григорович

Царфіс Петро Григорович

Царфіс Петро Григорович - доктор медичних наук, професор, керівник клінічного відділу Центрального ордена Трудового Червоного Прапора НДІ курортології і фізіотерапії. Автор 200 наукових робіт, в тому числі 16 монографій російською та англійською мовами, присвячених фізичних методів лікування хворих з найбільш часто зустрічаються захворювання. Ним створено ряд концепцій по механізму дії курортних факторів на організм хворої людини. Під його керівництвом виконано 26 кандидатських і докторських дисертацій. П. Р. Царфіс плідно працює над проблемами, пов'язаними з профілактикою різних захворювань.