Карієс зубів

 • Уявлення про патогенез карієсу зубів
 • Карієс зубів і пародонтоз є найбільш поширеними стоматологічними захворюваннями. Так, карієс зубів зустрічається у нас в країні, а також у різних країнах світу у 80 - 90%, а захворювання пародонту - у 40 - 50% населення. Така висока захворюваність свідчить не тільки про недостатню ефективність існуючих методів профілактики, але і припускає великий об'єм лікувальної роботи і перш за все роботи по попередженню і лікуванню різних ускладнень карієсу зубів і загострення запущених випадків пародонтозу.
  В лікувально-профілактичних стоматологічних установах працюють понад 100 тис. лікарів-стоматологів і зубних лікарів і тисячі медичних сестер, на яких покладені великі задачі по лікуванню і профілактиці стоматологічних захворювань. При цьому роль і значення медичних сестер у цій роботі важко переоцінити, тим більше, що з'явилася і розвивається тенденція до розширення їх функціональних обов'язків. Передбачається більш активну участь медичних сестер в лікувальній і профілактичній роботі. Для того щоб проводити цю велику і відповідальну роботу на належному рівні, необхідно володіти певними знаннями і навичками.

  Розробка методів профілактики карієсу зубів

  Проблема карієсу зубів є однією з основних у сучасній стоматології. Висока поширеність карієсу зубів, фактично у всіх країнах світу, свідчить про те, що ще не знайдені шляхи і методи дієвою, загальнодоступною і ефективної профілактики цього патологічного процесу.
  В останні роки знову набуло поширення вивчення захворюваності карієсом у населення з урахуванням клімато-географичееких умов і соціальних факторів зовнішнього середовища. За період з 1963 по 1977 р. в різних районах нашої країни проведені масові обстеження більше 300 тис. осіб міського та сільського населення. Ці дослідження дозволили встановити поширеність карієсу зубів, виявити фактори, що впливають на захворюваність. Так, для північних і східних районів країни характерна висока поширеність карієсу зубів, вона досягає 90 - 99%. Декілька нижче, але також відносно високою (70 - 90%) виявилася ураженість зубів у населення Української, Білоруської, Молдавської РСР. Досить висока захворюваність карієсом виявлено у обстеженого контингенту середньої смуги (включаючи Москву і підмосковні райони). У південних і середньоазіатських республіка;;, незважаючи на сприятливі кліматичні умови, насиченість раціону вітамінами, захворюваність карієсом варіює в межах 65-98% [Рибалок А. В., Базиян Р. В., 1973].
  Високі цифри захворюваності карієсом наводяться і в матеріалах вчених зарубіжних країн. Так, поширеність карієсу зубів у більшості країн Європи досягає 95 - 99%, в Південній і Північній Америці - 85 - 98%. Багато дослідників пов'язують високу захворюваність карієсом у різних країнах світу з недостатнім вмістом фтору та інших мікроелементів у питній воді та їжі, характером харчування (часте споживання великої кількості вуглеводів і головним чином сахарсодержащих елементів з їжею, нестача вітамінів у раціоні та ін), з поганою гігієною порожнини рота (особливо у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку), а головне з відсутністю ефективних заходів попередження карієсу зубів, що пов'язано, мабуть, зі значними розбіжностями в оцінці причин, що викликають карієс зубів. По суті справи, серед вчених відсутня єдина думка про його походження, а отже, і про шляхи профілактики цього патологічного процесу.