Людина і тварини

Сторінки: 1 2 3

Для розуміння законів будови і життєдіяльності людського організму необхідно усвідомити, яке місце займає людина в природі. Становище людини в природі визначається історією її походження, яка в даний час ґрунтовно вивчена.
На зорі цивілізації створювалися різні фантастичні уявлення про виникнення людини. Вже в ті часи намітилися дві принципово різні спроби пояснення цього питання. З одного боку, створювалися різні легенди, в основі яких лежала думка про створення людини якимись вищими, надприродними силами, богом (чи богами). Таке, наприклад, релігійне вчення древніх вавілонян, які стверджували, що чоловік був зліплений з глини, змішаної з кров'ю бога Бела. Дуже схожа на цю легенду знаменита біблійна притча про створення людини, яка виникла значно пізніше і отримала, як відомо, дуже широке поширення. З іншого боку, багато хто думав, що людина походить від тварин. Таке пояснення було своєрідним передвісником сучасних поглядів на походження людини.
Багатьох вчених давнини не задовольняли релігійні легенди, засновані на чистому вигадці. Однак для того, щоб з'явилося справді наукове уявлення про походження людини, недостатньо було загальних міркувань і порівнянь з різними тваринами. Поступово, з накопиченням більш точних відомостей в області анатомії людини, а також у міру розвитку зоології, ботаніки, географії, геології, палеонтології * та інших наук був зібраний величезний фактичний матеріал, на підставі якого можна було вже зробити спроби наукових узагальнень, створити загальне уявлення про картину світу живої природи. Ця величезна робота була виконана знаменитим шведським вченим Карлом Ліннеєм (1707-1778).
У створеній ним класифікації рослин і тварин, яка лягла в основу всіх сучасних уявлень про співвідношеннях у світі живих істот, людина і людиноподібні мавпи були віднесені на одну групу. Тим самим вільно чи мимоволі Лінней зарахував людини до вищим ссавцям, визначивши, що по положенню він найближче стоїть до людиноподібних мавп. І, хоча Лінней вірив у створення всього живого богом і вважав, що світ від моменту його виникнення до цих пір в основному існує без змін, об'єктивно його вчення відіграло дуже важливу роль у науці про походження людини.
У XVIII ст., коли наука вже мала досить значним фактичним матеріалом у всіх областях природознавства, стали піддаватися сумніву уявлення про непорушність, незмінність нібито одного разу створеного світу, які підтримувалися різними релігійними вченнями. В цей час виникли ідеї про розвиток складних явищ у природі: про зміну геологічних епох, про мінливості видів живих істот, про взаємного зв'язку між різноманітними явищами живої і неживої природи. Ці ідеї розвитку органічної (тобто живий) і неживої природи з'явилися вперше в працях М. в. Ломоносова, А. Каверзнєва, А. Н. Радищева, Ламарка і ряду інших вчених. Свій повний розвиток вони отримали в XIX ст. в роботах видатного природодослідника Чарльза Дарвіна - творця еволюційного вчення, яке назавжди розбило уявлення про незмінність природи. Вчення Дарвіна, надалі доповнене і уточнене дослідниками наступних поколінь, виявило і переконливо довело існування непорушного закону розвитку живої природи. Чарльз Дарвін показав, що всі види тварин, відомі зараз, так само як і жили в іншу епоху існування Землі, походять від раніше існуючих організмів. Таким чином, усі живі істоти нашої планети мають свою історію розвитку, рушійною силою якої є пристосування до постійно мінливих умов життя. Великим науковим досягненням Дарвіна з'явилася його знаменита книга «Походження людини» (1871), де наведено переконливі наукові докази того, що людина з'явилася в процесі розвитку живої природи й історія його формування визначалася законами, загальними для всіх живих істот, що «...процес розвитку поширюється й на людину, людина не займає в природі особливого становища, а представляє лише останнім і найбільш розвинуте ланку в ланцюгу розвитку всього живого». Таким чином, людина пов'язаний узами кровного споріднення з тваринами і в першу чергу з мавпами, які, за висловом Дарвіна, є найближчими родичами людини. Вчені-палеонтологи вважають, що людина і сучасні людиноподібні мавпи (шимпанзе і горили) походять від спільного предка (мавпи-дріопітека), який жив кілька мільйонів років тому. Ф. Енгельс у своїй знаменитій роботі «Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину» (1871) вніс істотний вклад у розвиток вчення Дарвіна. Він довів, що провідним моментом у перетворенні древніх, нині вже не існуючих, людиноподібних мавп у предків сучасної людини була праця.

* Палеонтологія - наука, що вивчає давні (палеос - давній), викопні форми життя.