Колі-індекс, колі-титр

Колі-індекс, колі-титр - кількісні показники фекального забруднення води, грунту, харчових продуктів та інших об'єктів зовнішнього середовища. Як індикатор фекального забруднення використовується постійний мешканець кишечника людини - кишкова паличка, так як вона легко вирощується в звичайних умовах на простих поживних середовищах. Кількість цих бактерій дозволяє судити про ступінь фекального забруднення досліджуваного об'єкта.
Колі-індекс - кількість особин кишкової палички, що виявляється в 1 л (для твердих тіл в 1 кг) досліджуваного об'єкта; визначається шляхом підрахунку колоній кишкової палички, що виросли на щільному живильному середовищі при посіві певної кількості досліджуваного матеріалу, з наступним перерахунком на 1 л (кг). Колі-індекс - величина, пропорційна фактичного вмісту кишкової палички в досліджуваному субстраті.
Колі-титр - це найменша кількість досліджуваного матеріалу в мілілітрах (для твердих тіл - у грамах), в якому виявлена одна кишкова паличка. Для визначення колі-титру роздільно засівають на рідкі середовища десятикратно зменшуються обсяги досліджуваного матеріалу (наприклад, 100; 10; 1; 0,1; 0,01; 0,001 мл).
Для перекладу колі-титру в колі-індекс слід 1000 розділити на число, що виражає колі-титр; для перекладу колі-індексу колі-титр 1000 розділити на число, що виражає колі-індекс.
З технічних міркувань більш часто практикується визначення колі-титру.
Визначення колі-титру (колі-індексу) - важливий критерій при санітарно-гігієнічної оцінки води, харчових продуктів і напоїв.