Реакція Кумбса

Реакція Кумбса - це метод, що дозволяє виявити антиэритроцитные антитіла. При аутоімунних анеміях в організмі виробляються антитіла проти власних еритроцитів. Останні виявляються реакцією аглютинації еритроцитів хворого під дією анти-глобулінової кролячої сироватки (пряма реакція Кумбса). Непряма реакція Кумбса - тест на антитіла, що знаходяться в плазмі хворого. При інкубації в термостаті сироватки крові хворого і еритроцитів донора ці антитіла фіксуються на еритроцитах здорових, а потім виявляються за допомогою антиглобулиновой кролячої сироватки, як при прямої реакції Кумбса.