Коронарний кровообіг

Коронарний кровообіг (венечное кровообіг) - власна система кровообігу серця. Починаючись у синусів аорти, дві коронарні артерії розпадаються на більш дрібні гілки і потім на численні капіляри. Венозна кров з вен лівого шлуночка збирається (60-70%) у праве передсердя через коронарний синус. Близько 1/3 венозної крові надходить через дрібні вени Тебезия безпосередньо у праве передсердя і правий шлуночок серця.
Для коронарного кровообігу характерно:
1) посилене кровопостачання (кількість капілярів на одиницю об'єму серцевого м'яза майже в два рази перевищує кількість капілярів на одиницю обсягу скелетного м'яза);
2) кровопостачання здійснюється в основному в фазу діастоли шлуночків, так як під час систоли коронарні артерії стискуються скорочення м'яза серця;
3) коронарні артерії мають порівняно мало анастомозів, тому порушення кровотоку в одній з них нерідко веде до омертвіння ділянки серцевого стінки (інфаркт міокарда);
4) збудження симпатичної нервової системи призводить до посилення коронарного кровотоку, парасимпатичної - до зниження.