Цитологія

Цитологія - це один з розділів гістології, який займається вивченням будови, функції та розвитку клітини. Предметом цитології є вивчення морфології (мікроскопічної, субмикроскопической), фізіології, біохімії і біофізики клітини (див.) і її окремих компонентів. Широке застосування різноманітних цитохімічних та інших методів, якими користується цитологія, дозволило з'ясувати багато нового в законах життєдіяльності клітини, що мають велике значення для медицини, особливо в патології, медичної генетики, онкології та ін
См. також Біологія, Молекулярна біологія.