Цитопатология

Цитопатология - розділ патології, що вивчає патологічні зміни клітини як основної структурної одиниці організму. Зміни складових елементів цитоплазми (мітохондрії, апарат Гольджи, клітинна оболонка та ін) і ядра виявляють спеціальними методами, серед яких особливе місце займає електронна мікроскопія (див.). Однією з гілок цитопатології є цитопатохимия - дослідження порушень хімізму клітини методами гісто - та цитохімії.