Демографія

Демографія - наука, що займається вивченням народонаселення і відбуваються в ньому змін.
Вивчення народонаселення проводиться шляхом з'ясування чисельності населення, процесів пересування (міграції) та природного руху населення. Останнє є основним фактором, що постійно змінюється чисельності населення. Природний приріст населення, який визначається різницею між народжуваністю і смертністю, є показником, який в основному характеризує відбуваються зрушення в чисельності населення.
Чисельність населення визначають періодично проводяться переписами населення (див.), які дають точне уявлення про кількість населення на момент перепису, його склад за статтю, віком, національною приналежністю, рівнем освіти тощо Дані перепису населення є необхідними для планування всіх галузей народного господарства, в тому числі і в галузі культурного будівництва.
Велике значення мають зміни в чисельності та складі населення, що відбуваються в результаті міграційних процесів. Особливістю цих процесів в СРСР є їх плановий характер, що виключає стихійність, яка породжує несприятливий санітарний стан населення.
Найважливішим розділом демографії є вивчення відтворення, природного руху населення - процесів народжуваності (див.), дитячої та загальної смертності (див.). Ці процеси не тільки відображають зміни, що відбуваються в чисельності та складі населення, але і мають велике значення для оцінки стану здоров'я населення. Особливо велике значення в цьому відношенні мають показники смертності дітей у віці до 1 року (див. Дитяча смертність).
См. також т. 3, табл., розділ «охорона Здоров'я».