Дитячий садок

Завдання дитячих садків - забезпечити правильне фізичне, моральне виховання і розумовий розвиток дітей дошкільного віку та підготувати їх до навчання в школі.
Дитячий сади споруджують за типовим проектом чи відкривають у пристосованих приміщеннях при дотриманні пропонованих до них санітарно-гігієнічних вимог - максимальної ізоляції дитячих груп один від одного в цілях попередження розповсюдження інфекційних захворювань серед дітей різних груп (окремі входи, окремі групові приміщення і майданчики на території ділянки дитячого саду).
У 1959 р. було прийнято рішення про об'єднання ясел і дитячих садків у єдиний дитячий заклад - ясла-садок (див. Ясла, ясла-сад), де виховуються діти від 2-6 місяців до 7-річного віку. Діти в дитячому саду комплектуються по групах (молодша, середня, старша і підготовча). У дитячому саду діти знаходяться або тільки в денний час (протягом 10-12 годин), або цілодобово, протягом усього тижня, крім вихідних днів.
Дитячі садки перебувають на бюджеті органів народної освіти або відомств, підприємств, радгоспів, колгоспів та інших організацій.
Керівництво і контроль за педагогічно-виховної роботою в дитячих садах здійснюють органи народної освіти незалежно від відомчої належності дитячого садка. Контроль за лікувально-профілактичною допомогою у всіх дитячих садках незалежно від їх відомчої належності здійснюється органами охорони здоров'я. Середній медперсонал дитячого садка стежить за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, режиму дня, фізичним вихованням і розвитком, організацією харчування; періодично оглядає дітей, виявляє дітей з відхиленнями в стані здоров'я, при необхідності ізолює їх груп до приходу лікаря або батьків.
Медсестра з'ясовує при прийомі дітей в дитячий сад, які захворювання дитина перенесла вдома, чи були у нього контакти з інфекційними хворими, оглядає дитину, знайомиться з даними про стан його здоров'я та ін. Під керівництвом лікаря медсестра проводить профілактичні щеплення, організовує і проводить всі процедури загартовування, виконує призначення лікаря дітям, які потребують лікування в умовах дитячого садка; стежить за прищепленням дітям гігієнічних навичок. Середній медперсонал стежить також за виконанням санітарно-гігієнічних правил працівниками дитячого садка і проводить серед них і серед батьків, санітарно-освітню роботу. Ведення облікової та звітної медичної документації також входить в обов'язки середнього медперсоналу дитячого садка. Харчування дітей організується з урахуванням вікових особливостей; лікар і сестра стежать за харчуванням дітей, беруть участь у складанні меню, перевіряють якість продуктів, їжі, що готується, і калорійність добового раціону дітей.
На посаду завідувача дитячого садка призначаються особи, які мають спеціальну педагогічну освіту та закінчили спеціальні медичні курси. Для дітей з дефектами слуху, зору, мови, розумового розвитку, ослаблених, хворих на туберкульоз створюються спеціалізовані санаторні дитячі садки.