Декстрини

Декстрини - продукти проміжного гідролізу полісахаридів у рослинних і тваринних тканинах, які утворюються під дією ферментів амілаз (див.). Подальше розкладання декстринів призводить до утворення моносахаридів, здатних безпосередньо включатися в обмін речовин.