Проміжний мозок

Проміжний мозок (diencephalon) - це відділ головного мозку, розташований між середнім і кінцевим (великим) мозком. До його складу входять: надбугорная область (epithalamus), зоровий бугор (thalamus), забугор'є (metathalamus), подбугорье (hypothalamus). См. Гіпоталамус, Таламус, Головний мозок.