Дезінфекційна станція

Дезінфекційна станція - санітарно-протиепідемічний установа, яка здійснює організацію і проведення всіх видів дезінфекційних заходів в місті. Дезінфекційні станції створюються у великих містах і промислових центрах. У населених пунктах, де немає дезінфекційних станцій, є дезінфекційні відділи міських санепідстанцій та дезінфекційні відділення в районних санепідстанціях.
Міська дезінфекційна станція складається з наступних структурних підрозділів: відділу евакуації та осередкової дезінфекції з групою контролю поточної дезінфекції; відділу камерної дезінфекції і санітарної обробки; відділу профілактичної дезінфекції з лабораторією з виготовлення приманок дератизаційних; лабораторії, що виконує бактеріологічні, хімічні та ентомологічні дослідження, пральні та ін
Основними функціями дезінфекційної станції є: госпіталізація хворих інфекційними захворюваннями в лікувальні установи; оперативний облік і використання ліжок для хворих інфекційними захворюваннями; заключна дезінфекція у вогнищах при ряді інфекційних захворювань; камерне знезараження речей, знезаражування і прання білизни з епідемічних осередків; санітарна обробка осіб, що стикалися з інфекційним хворим; лабораторний контроль всіх видів дезінфекційних робіт. Відділ профілактичної дезінфекції (госпрозрахунковий) проводить дератизацію, дезінсекцію, профілактичну дезінфекцію за договорами з установами, організаціями та за заявками населення. Дезінфекційна станція є методичним та консультативним центром з питань дезінфекційного справи та стерилізації; дезінфекційні станції займаються підготовкою відповідного медичного персоналу.
У дезінфекційної станції великий обсяг роботи виконує середній медичний персонал: евакуатори, диспетчери, інструктори-дезінфектори, дезінфектори, лаборанти. В обов'язок евакуатора входить госпіталізація хворих на інфекційні хвороби у стаціонари. Інструктор-дезінфектор організовує роботу дезінфекторів. Дезінфектор проводить заключну дезінфекцію в осередках, профілактичну дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію та ін., працює на камерах різних систем. Лаборанти працюють у бактеріологічній лабораторії і лабораторії з приготування дератизаційних принад.