Санітарна Дружина

Санітарна Дружина (СД) - рухоме формування медичної служби громадянської оборони (МСЦО). Санітарні дружини створюються на промислових підприємствах, в установах, на транспорті, в колгоспах і радгоспах, в навчальних закладах керівниками цих організацій і підприємств спільно з первинними організаціями товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
В загальноосвітніх середніх школах, школах проф. навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах санітарні дружини створюються з числа учнів 9-10-х класів, студентів перших трьох курсів. На промислових підприємствах і в установах, на транспорті, в колгоспах і радгоспах СД комплектуються з жінок у віці від 16 до 55 років та чоловіків від 16 до 60 років.
За штатним складом в санітарні дружини входить 23 чол.: група управління - командир дружини, політрук, зв'язковий (він же завгосп) і п'ять ланок по 4 чол. у кожному; на чолі ланок стоять командири. Рішенням штабів ГО в санітарні дружини можуть об'єднуватися 4-5 санітарних постів (по 4 чол. у кожній), створених на підприємстві, в установі, колгоспі, радгоспі, навчальному закладі тощо, з додаванням групи управління. При наявності на об'єкті формування декількох санітарних дружин для централізованого управління їх роботою в осередках масового ураження дружини об'єднуються в загони санітарних дружин (ОСД). У штаті загону складаються 4 або 5 санітарних дружин і група управління (командир, заступник з політчастини і три зв'язкових). Санітарні дружини в системі МСЦО використовуються для надання першої медичної допомоги ураженим в осередках масового ураження, для роботи у складі рухомих протиепідемічних загонів (ППЭО) з проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів (подвірні обходи, виявлення хворих з температурою, роздача профілактичних засобів, участь у проведенні дезінфекції та ін). До складу кожного ОПМ (див. Загін першої медичної допомоги) входять дві санітарні дружини. Дружини працюють безпосередньо в осередках ураження та в лікарнях МСЦО заміської зони. Підготовка дружинників проводиться за програмами, що передбачають вивчення питань надання першої медичної допомоги ураженим і тактики роботи санітарних дружин в різних осередках масового ураження. Санітарні дружини оснащуються за певним табелем за рахунок коштів тих установ і підприємств, на базі яких вони створюються. См. також Медична служба цивільної оборони.