Електрон

Електрон - стабільна елементарна частинка, що володіє мінімальним електричним зарядом. Маса електрона становить 9,108·10-28 р.
Електрон - найважливіша складова частина атомів усіх речовин (див. Атом). Кількість електронів в оболонках атомів залежить від місця елемента в періодичній системі хімічних елементів і дорівнює числу протонів у ядрі або порядковому номеру елемента або трохи менше для іонізованого атома.
Електрони можуть обертатися навколо ядра тільки за цілком певних орбітах. Переходи електрона з однієї орбіти на іншу відбуваються з випусканням або поглинанням атомом певних порцій (квантів) енергії. При переході електронів на орбіти, більш близькі до ядра, атом випускає видимі і невидимі випромінювання. Для здійснення зворотного переходу атом повинен поглинути відповідну порцію енергії.
Електрони зустрічаються також у вільному стані, поза атомів. Спрямований потік електронів у речовині являє собою електричний струм. Електрони можуть бути також прискорені до великих енергій. Пучки таких електронів знаходять широке застосування в науці і техніці (див. Електронне випромінювання).