Ентомологія

Ентомологія - це розділ зоології, присвячений вивченню комах з позицій їх систематики, еволюції, морфології, фізіології і т. д.
Прикладна ентомологія підрозділяється на:
1) сільськогосподарську ентомологію (вивчає комах, шкідливих або корисних для сільського господарства, особливо для рослин);
2) ветеринарну ентомологію (вивчає шкідників тваринництва і переносників збудників хвороб тварин); 3) медичну ентомологію (вивчає шкідників здоров'я людини - паразитів, переносників збудників інфекційних та інвазійних хвороб тощо). Особлива увага приділяється розробці методів профілактики і боротьби з шкідливими комахами, в тому числі і комплексів біологічних методів боротьби.
Останнім часом в ентомології намітилися нові напрямки. Так, наприклад, одне з них пов'язане з використанням класичних об'єктів дослідження ентомології - комах в якості моделей при вивченні законів формування біологічних співтовариств (на прикладі колективних життя комах - бджіл, мурах, термітів і ін) і ін Крім того, перспективно використання різних комах, а також методів ентомології при вирішенні ряду завдань біоніки ( див.) і кібернетики, генетики та ін