Эритроцитометрия

Эритроцитометрия - це вимірювання діаметра, обсягу, товщини еритроцита. Діаметр еритроцита (Д) вимірюють на фіксованих і пофарбованих тонких мазках крові за допомогою окулярного мікрометра - лінійки, вставленої в окуляр або в спеціальну насадку. Визначають Д 200 еритроцитів. В нормальній крові величина Д коливається від 4,75 до 9,5 мк, середній діаметр 7,2 - 7,5 мк. Об'єм еритроцита визначають за допомогою гематокриту (див.). Дізнавшись об'єм еритроцитів у відсотках, обчислюють їх обсяг в 1 мм3 і ділять цю величину на кількість еритроцитів в 1 мм3. Об'єм еритроцита в нормі 88-90 мк3. Товщину еритроцита (Т) визначають, ділячи його на площу підстави S[S=3,14x (Д/2)2]. У нормі Т=1,9-2,1 мк. Форму еритроцитів визначає співвідношення Д/Т (в нормі 3,3), при його збільшенні еритроцит сплощений (планоцит), при зменшенні форма його наближається до кулястої (сфероцит).

Эритроцитометрия - це визначення розміру еритроцита (діаметра, об'єму і товщини).
Діаметр еритроцита встановлюють трьома способами: прямим мікроскопічним, способом непрямого визначення і електронним.
На практиці застосовують мікроскопічний спосіб з окулярмикрометром. Пофарбований препарат поміщають в мікроскоп і по лінійці окулярмикрометра вимірюють діаметр 200 різних еритроцитів, виводять середній діаметр, максимальний і мінімальний. У нормі діаметр еритроцита коливається від 4,75 до 9,5 мк. Побудова кривої Прайс-Джонса: величину еритроцитів відкладають на осі абсцис, а кількість еритроцитів на осі ординат. Вершина (пік) цієї кривої представляє середній діаметр (в нормі 7,2-7,5 мк).
Непрямим способом діаметр еритроцита вимірюють по діаметру кольорових кілець в апараті Пийпера.
Електронним способом вимірювання еритроцитів проводять в електронному лічильнику «Целлоскоп» (опис при апараті).
Співвідношення між об'ємом плазми і об'ємом еритроцитів визначають гематокрит (норма в середньому 44).
Середній об'єм еритроцита обчислюють за показниками гематокриту та кількості еритроцитів в 1 мм3. У здорових людей середній об'єм еритроцита складає 88-90 мк3.
Товщину еритроцита визначають за даними об'єму та діаметру. См. також Кров (методи дослідження).