Етаноламін

Етаноламін (аминоэтиловый спирт, коламін, оксиэтиламин, холамин), формула CH2NH2CH2OH - найпростіший аминоспирт. В'язка масляниста рідина, що має сильно лужної реакцією; з водою і спиртом змішується в будь-яких співвідношеннях, в ефірі розчиняється незначно; t° кип 172,2°.
Етаноламін завжди присутній в організмі в умовах нормального білкового харчування, утворюється при декарбоксилюванні серину. Подальші шляхи перетворень пов'язані з синтезом одного з фосфатидів - кефалина (див.), що є фосфатидилэтаноламином, або з перетворенням етаноламіну в холін (див.). Остання реакція полягає в приєднанні трьох метильних груп до азоту аміногрупи етаноламіну. В якості одного з шляхів, що зв'язують різні напрямки обміну, можлива наступна ланцюг перетворень: серин - етаноламін - гликольальдегид - глиоксиловая кислота - гліцин.
Похідні етаноламіну - хлоргідрат N-диэтиламиноэтилового ефіру параамінобензойної кислоти, або новокаїн, застосовуваний у якості місцевого знеболюючого засобу. См. також Аминоспирты.