Права, обов'язки і відповідальність судмедексперта

Судово-медичні експерти зобов'язані з'являтися за викликом особи, яка провадила дізнання, слідчого, прокурора чи суду та давати об'єктивний висновок щодо поставлених перед ними питань; при цьому якщо запропонований питання виходить за межі спеціальних знань або наявні матеріали достатніми для складання висновку, експерт повідомляє про неможливість дачі висновку.
Експертам надано право: - знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи;
- заявляти клопотання про подання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку;
- бути присутнім при допитах та інших слідчих і судових дій, задавати допитуваним питання, що відносяться до предмета експертизи (ст. 82 КПК).
Щодо роз'яснення експерту його прав і обов'язків його попереджають про відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від дачі висновку.
Дача завідомо неправдивого висновку експертом є кримінально караним злочином (ст. 181 КК). У випадках, якщо експерти без поважних причин ухиляються від дачі висновків щодо пропозицій органів дізнання, слідства або суду, то вони також притягуються до кримінальної відповідальності (ст. 182 КК).
Оскільки в процесі експертизи експерт знайомиться з обставинами справи та зібраними матеріалами, то за розголошення даних попереднього слідства або дізнання без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадить дізнання, встановлена кримінальна відповідальність (ст. 184 КК).
Відвід експерта. Процесуальні норми передбачають ряд умов, при яких експерту повинен бути зроблений відвід від участі у справі, зокрема, коли експерт:
- особисто, прямо чи опосередковано, зацікавлений у справі (ст. 23 КПК);
- перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача;
- проводив по даній справі ревізію, матеріали якої послужили підставою для порушення кримінальної справи;
- виявив свою некомпетентність (ст. 67 КПК).
Якщо судові медики раніше вже брали участь в тому ж судовому справі в якості експертів, то ця обставина не може служити підставою для відводу (ст. 67 КПК).
Лікар не може бути експертом, якщо розслідується питання про правильність лікування хворого, якому він надавав медичну допомогу. У таких випадках лікар сам повинен поставити питання про свій відвід від виконання обов'язків експерта.