Геронтологія

Геронтологія - галузь науки, що вивчає закономірності старіння людини і тварин. Одне з головних завдань геронтології - збільшення тривалості життя людини. Геронтологія є теоретичною основою геріатрії.

Соціальна геронтологія

 • Введення
 • РОЗДІЛ I. ПРОФЕСІЯ І СТАРІЮЧИЙ ЧОЛОВІК
  Розділ 1. Соціально-демографічна характеристика професійної працездатності та старіння населення, що працює.
 • Загальні положення
 • Визначення. Критерії. Джерела. Методи
 • Демографічна характеристика трудових можливостей населення та їх використання
 • Показники віку професійних груп населення
 • Глава 2. Фізіолого-гігієнічна характеристика професійної працездатності.
 • Загальні положення
 • Психофізіологічні аспекти працездатності
 • Соціально-гігієнічні параметри вікової працездатності
 • Особливості трудової діяльності та комплексна характеристика працездатності осіб передпенсійного і пенсійного віку
 • Розділ 3. Основи профілактики раннього професійного старіння та організації праці осіб старшого робітника і пенсійного віку.
 • Соціально-економічні основи
 • Гігієнічні основи
 • Медико-організаційні основи
 • Роль фізичної активності в збереженні працездатності осіб старших робітників віку
 • Професійна переорієнтація і реабілітація в передпенсійному та пенсійному віці
 • Література
  РОЗДІЛ II. ХАРЧУВАННЯ І ЗДОРОВ'Я СТАРІЮЧОГО ЛЮДИНИ.
  Глава 4. Старіння і харчування
  Глава 5. Особливості фактичного харчування і здоров'я в старості
 • Загальні зауваження
 • Фактичне харчування літніх і старих людей
 • Зв'язок фактичного харчування і здоров'я людей літнього і старого віку
 • Глава 6. Вплив спрямованого живлення на показники здоров'я
  РОЗДІЛ III. СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ І АКТИВНЕ ДОВГОЛІТТЯ НАСЕЛЕННЯ
  Глава 7. Географія та динаміка довголіття населення
 • Проблема довголіття і методика її вивчення
 • Сучасні особливості та показники довголіття населення різних країн світу
 • Основні причини смерті населення старшого віку та їх еволюція
 • Відмінності в рівнях довголіття чоловіків і жінок
 • Санітарно-статистичні аспекти прогнозування продовження життя населення
 • Соціальні передумови підвищення рівня довголіття населення
 • Глава 8. Здоров'я і умови життя довгожителів
 • Методичні питання вивчення здоров'я довгожителів
 • Особливості здоров'я довгожителів у деяких республіках
 • Особливості здоров'я довгожителів у деяких економіко-географічних зонах Української РСР
 • Залежність здоров'я довгожителів від умов і способу їх життя
 • Глава 9. Роль соціальних і біологічних факторів у формуванні здоров'я довгожителів
 • Методика оцінки чинників здоров'я і довголіття
 • Соціальне і біологічне здоров'я довгожителів
 • Вплив деяких біологічних факторів на загальний рівень здоров'я довгожителів
 • Вплив спадковості і соціальних чинників на здоров'я довгожителів
 • Література
  РОЗДІЛ IV. СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ І АКТИВНЕ ДОВГОЛІТТЯ НАСЕЛЕННЯ
  Глава 10. Медико-соціальна допомога особам похилого і старечого віку.
 • Загальні питання організації геріатричної допомоги
 • Поліклінічні установи геріатричні
 • Денна геріатрична лікарня
 • Стаціонарна геріатрична допомога
 • Відновне лікування
 • Будинки-інтернати
 • Побутове обслуговування населення похилого та старечого віку
 • Глава 11. Житло та розселення людей похилого віку.
 • Загальні положення
 • Фактори, що впливають на вибір типу житла для літніх
 • Принципи розселення і типи помешкань для літніх людей
 • Література
 • Висновок