Гонорейні захворювання

Відомо, що поширення венеричних хвороб пов'язано з класовою структурою суспільства, соціально-економічними та побутовими умовами життя населення. В умовах царської Росії, коли існувала експлуатація людини людиною, економічне і політичне безправ'я жінки, безробіття, дитяча безпритульність, алкоголізм і ряд інших причин, нерозривно пов'язаних з капіталістичним ладом, поширення гонореї серед населення було неминучим.
Боротьба з гонореєю в той час зводилася по суті лише до лікувальних заходів, які також були погано організовані, бо лікування хворих в основному концентрувалося у приватнопрактикуючих лікарів, що далеко не всім доступно, до того ж одними лікувальними заходами боротися з гонореєю взагалі неможливо.
Перше місце в боротьбі з гонореєю, так само як і з іншими соціальними хворобами, належить широким общественнопрофилактическим заходів. Тому тільки після Великої Жовтневої соціалістичної революції, у зв'язку з проведеними радянською владою соціально-економічними реформами, були створені сприятливі умови для успішної боротьби з венеричними хворобами взагалі і з гонореєю зокрема.
Безперервно зростаючий матеріальний і культурний рівень життя трудящих СРСР, розкріпачення жінки та втягнення її у виробничу і політичне життя країни, знищення безробіття, дитячої безпритульності, ліквідація проституції все це створило сприятливі умови для боротьби з венеричними хворобами і призвело до їх різкого зниження.