Гімнастика

  • Гімнастика для дітей
  • Гімнастика - система спеціально підібраних фізичних вправ; один з основних засобів фізичної культури. Гімнастика має ряд особливостей, що істотно Відрізняють її від інших видів фізичних вправ. Підбір вправ дозволяє вибірково впливати на окремі групи м'язів. Шляхом зміни числа повторень вправ, темпу, амплітуди рухів, вихідного положення можлива точна дозування фізіологічного впливу гімнастики на організм у відповідності з підлогою, віком і станом здоров'я що займаються. Застосування в гімнастиці розчленованих (аналітичних) рухів допомагає оволодінню складними комбінаціями вправ і руховими навичками. Вибірковість впливу вправ і можливість точного дозування роблять гімнастику основним засобом лікувальної фізичної культури.
    Гімнастичні вправи поділяються на стройові, загальнорозвивальні, прикладні, вправи з предметами (булави, палиці та ін) і на гімнастичних снарядах (перекладина, бруси, кільця, колода, кінь). Гімнастичні вправи удосконалюють функцію нервової системи, розвивають м'язову силу.
    У радянській системі фізичного виховання гімнастика, ігри, спорт, складаючи єдине ціле, сприяють всебічному фізичному розвитку. В залежності від завдань, змісту і методики розрізняють кілька різновидів гімнастики.
    Основна гімнастика - найбільш масовий вид гімнастики, має головним завданням загальний фізичний розвиток і зміцнення здоров'я, оволодіння основними руховими навичками. До неї входять різноманітні вправи: ходьба, біг, стрибки, лазіння, вправи зі снарядами і на снарядах та ін (рис. 1-6). Основна гімнастика застосовується з раннього дитячого віку, вона є одним з головних засобів фізичного виховання дітей у дошкільних закладах та школі; широко використовується також на заняттях загальної фізичної підготовки з початківцями физкультурниками і для підтримки працездатності з людьми старшого та похилого віку. Особливу увагу в основний гімнастики приділяється навчання правильному диханню - ритмічному, глибоке, сочетающемуся з виконуваними рухами (наприклад, вдих - при розгинанні тулуба і кінцівок, видих - при їх згинанні; при великому м'язовому зусиллі, як правило, видих і т. д.).
    Допоміжна гімнастика - спеціально підібрані вправи, що застосовуються як допоміжний засіб при спортивного тренування, фізичної підготовки, при навчанні професійним руховим навичкам і ін. До допоміжної гімнастики відноситься також лікувальна гімнастика (див. Лікувальна фізична культура) та її різновид - коригуюча гімнастика - система спеціальних вправ для корекції деформацій хребта і порушення правильної постави у дітей. Вправи підбираються головним чином з розрахунком вигинання хребта в напрямку, протилежному його патологічного викривлення (рис. 7-12). Коригуючі вправи в профілактичних цілях можуть включатися також зарядку і заняття з фізичного виховання в дитячих садах і школах.
    Виробнича гімнастика - комплекс 6-7 простих вправ, що проводяться періодично протягом робочого дня з метою збереження працездатності і здоров'я (рис. 13-43). Фізкультурні паузи проводяться протягом робочого дня, сприяють підтримці працездатності шляхом посилення кровообігу, включення в активний стан м'язів, не працюють при виробничих процесах, і розслаблення м'язів, які виконують велике навантаження. Тривалість виробничої гімнастики - 4-6 хв.; протягом робочого дня вона може повторюватися.
    Ввідна гімнастика перед початком роботи допомагає швидкому входженню в робочий ритм.
    Спортивна гімнастика характеризується великою складністю вправ, що вимагає хорошої фізичної підготовки і високої координації рухів. Розрізняють власне спортивну гімнастику (вільні вправи, вправи на гімнастичних снарядах) (рис. 44-51), акробатику (акробатичні стрибки, вправи в «балансування») (рис. 52-55) і художню гімнастику. Останній вид гімнастики має особливе значення в естетичному і фізичному вихованні жінок (рис. 56-58). Заняття спортивною гімнастикою пов'язані з напруженою тренуванням і значним навантаженням, особливо в змаганнях. Тому при заняттях спортивною гімнастикою обов'язковий лікарський контроль (див.). Починати заняття спортивною гімнастикою можливо з 6-7-річного віку, акробатикою і художньою гімнастикою - з 4-5 років.
    Велике значення мають санітарно-гігієнічні умови проведення занять гімнастикою; необхідний систематичний медичний нагляд за виконанням встановлених санітарних правил утримання гімнастичних залів, інвентарю та обладнання (див. Спортивні споруди).
    При заняттях гімнастикою і особливо при виконанні вправ на снарядах особливу увагу потрібно приділяти дотриманню всіх заходів попередження травматизму (послідовність навчання, належний стан снарядів і матів, «страховка» при виконанні складних вправ та ін).
    гімнастика в картинках

    Рис. Основна гімнастика (1-6): 1 і 2 - вправи з м'ячем; 3 і 4 - лазіння по канату; 5 і 6 - вправи в рівновазі. Допоміжна (лікувальна) гімнастика (7-12): 7 і 8 - вправи при кіфозі; 9 і 10 - вправи при лордозі; 11 і 12 - вправи при сколіозі. Виробнича гімнастика (13-43): зразкові комплекси вправ. Спортивна гімнастика (44-58): 44-46 - вправи на перекладині; 47 та 48 - вправи на кільцях; 49-51 - опорні стрибки; 52 і 53 - «перекид»; 54 і 55 - вправи в «балансі»; 56-58 - художня гімнастика.