Сторінки: 1 2

Психіатрична допомога

Спеціалізована психіатрична допомога представлена лікарняному (стаціонарної) та позалікарняної допомогою. Стаціонарна психіатрична допомога відіграє важливу роль в лікуванні психічно хворих. В різних країнах кількість психіатричних ліжок коливається від 0,2 до 6 на 1000 населення. Найменше число ліжок є в країнах, що розвиваються. Останнім часом у зв'язку з загальною тенденцією лікувати хворих без ізоляції їх від сім'ї і суспільства скорочується кількість психіатричних ліжок в країнах, де їх рівень був високим. Згідно думку експертів ВООЗ, 1 -1,5 ліжка на 1000 населення при добре організованій системі позалікарняної допомоги вважається цілком достатнім. У нашій країні в 1975 р. було 312,6 тис. психіатричних ліжок, що становило 1,2 ліжка на 1000 населення. Разом з тим забезпеченість психіатричними ліжками представлена нерівномірно: у великих містах - від 2 і більше, у сільських районах - 1 і менше на 1000 населення. Кількість психіатричних ліжок в нашій країні порівняно невелике, а в більш ранні періоди їх було менше. Однак наявність розвиненої позалікарняної психіатричної допомоги дозволило і при такому числі психіатричних ліжок надавати необхідну лікувальну і профілактичну допомогу психічно хворим. Лікарняна психіатрична допомога в нашій країні диференціюється в залежності від контингенту хворих. Існують стаціонари, призначені для лікування хворих з вираженими психічними розладами та для хворих з межовими порушеннями, відділення для психічно хворих дитячого! підліткового та похилого віку. Крім того, психіатричні стаціонари можуть бути при психоневрологічних диспансерах і загальносоматичних лікарнях. Кожна психіатрична лікарня, психіатричний стаціонар при психоневрологічних диспансерах або загальносоматичної лікарні мають свої райони обслуговування, тобто туди для стаціонарного лікування направляються, як правило, хворі з певних районів. Такий територіальний принцип обслуговування забезпечує наступність у проведенні лікувальної та профілактичної роботи з хворими.
Останнім часом створені лікарні для лікування осіб, які страждають хронічним алкоголізмом. В умовах таких профилизированных лікарень можна більш ефективно проводити лікувальну і реабілітаційну роботу з цими хворими.
При будівництві нових психіатричних лікарень велика увага приділяється їх архітектурного оформлення, планування відділень та інших приміщень. Палати розраховуються на невелике число хворих. Передбачаються додаткові приміщення: кімнати відпочинку для хворих, спортивні зали, кімнати для культтерапии і т. д. Приміщення для персоналу розташовуються так, щоб персонал міг постійно спостерігати за хворими. У сучасній лікарняному психіатричної допомоги явно представлена тенденція наблизити її до практики загальносоматичних лікарень. У ряді психіатричних лікарень, відділень переходять на систему відкритих дверей, коли перебування психічно хворих у стаціонарі регламентується положеннями для загальносоматичних лікарень.
Створення психіатричних стаціонарів на базі загальносоматичних лікарень зближує психіатричну лікарняну допомогу з загальносоматичної. Проте психіатрична допомога, як і інші види спеціалізованої допомоги, має свої суттєві особливості. Тому цей шлях розвитку лікарняної психіатричної допомоги навряд чи займе провідне становище.
Основоположниками вітчизняної психіатрії постійно підкреслювалася необхідність наближення психіатричної допомоги до населення. Однією з перших форм позалікарняної психіатричної допомоги можна вважати систему сімейного психіатричного патронажу.
У Росії вперше думка про сімейне патронажі була висловлена на I з'їзді російських психіатрів у 1887 р. С. С. Корсаковим, а створення різних форм позалікарняної психіатричної допомоги в перші ж роки Радянської влади стало надзвичайно важливим досягненням психіатрії.
При сімейному патронажі хворого залишали в його сім'ї або поміщали в іншу сім'ю з її згоди або за медичними показаннями, забезпечуючи з боку лікарні медичною і грошовою допомогою. Патронаж призначали хронічно хворим в стані ремісії і потребують догляду та спостереження. Патронаж наближав психіатричну допомогу населенню, дозволяв видужуючим хворим перейти до звичайним своїм занять або підшукати собі роботу, перебуваючи під контролем лікаря.