Гемограма

Гемограма - це схематична запис результатів кількісного та якісного дослідження крові. В гемограмі зазначають кількість еритроцитів в 1 мм3 крові, зміни їх величини, форми і забарвлення; кількість ретикулоцитів у відсотках до загального числа еритроцитів, кількість гемоглобіну та кольоровий показник, кількість лейкоцитів в 1 мм3 крові і процентне співвідношення окремих їх видів (лейкоцитарна формула), патологічні зміни в них, наявність патологічних типів, кількість тромбоцитів і особливості їх структури.
Склад крові є результатом взаємодії процесів кровотворення і кроворазрушения. Гемограма дає можливість виявити їх рівновагу або переважання регенераторних або дегенеративних явищ у кровотворній системі. Так, наприклад, лейкоцитоз зі зсувом вліво (переважно збільшенням паличкоядерних та юних нейтрофілів) свідчить про посиленої регенерації, що є в більшості випадків захисною реакцією на внедрившуюся інфекцію. Лейкопенія зі зменшенням числа нейтрофілів та еозинофілів зустрічається при пригніченні лейкопоезу. При анемії анізоцитоз еритроцитів, їх поліхромазія, збільшення кількості ретикулоцитів свідчать про посилення регенерації червоної крові; пойкилоцитоз, вазофільна зернистість еритроцитів, кільця Кебота - про переважання дегенеративних явищ у них. Зміни гемограми можуть бути характерними для деяких процесів. Так, наприклад, еозинофілія характерна для всіх алергічних процесів. У той же час поява еозинофілів в крові після їх відсутності при інфекційному захворюванні свідчить про початок одужання. Це приклад того, що гемограмму не можна розглядати у відриві від всієї клінічної картини захворювання. См. також Лейкоцитарна формула, Кров.