Госпіталь

Госпіталь (військова) - медична установа, призначена для стаціонарного лікування військовослужбовців. Розрізняють госпіталі постійні і тимчасові. Постійні госпіталі призначені для лікування військовослужбовців кадрового складу Радянської Армії і членів їх сімей в мирний час. Такі госпіталі поділяються на гарнізонні, окружні та центральні. Організаційно і структурно вони не мають принципової відмінності від багатопрофільних лікарень (див.).
Тимчасові госпіталі формуються у воєнний час в кількостях, які залежать від потреб діючої армії. Ці шпиталі поділяються на евакуаційні (ЕГ) і польові рухливі (ППГ). Такі шпиталі, на відміну від госпіталів мирного часу, поєднують у собі лікувальні і евакуаційні функції, оскільки вони є етапами медичної евакуації в системі лікувально-евакуаційного забезпечення (див.) військ, тобто вони здійснюють прийом, лікування і подальшу евакуацію поранених і уражених. Структура їх підпорядкована цим функціям; для цього вони розгортають наступні функціональні підрозділи: приймально-сортувальну, майданчик для спеціальної обробки осіб, заражених РВ, стійкими ОВ або біологічною зброєю; підрозділи для надання допомоги (операційні, перев'язувальні, протишокові, процедурні), стаціонар, евакуаційне відділення, ізолятори тощо (див. Етап медичної евакуації).
ЕГ в роки Великої Вітчизняної війни мали ємністю від 200 до 2000 ліжок і призначалися переважно для розгортання у фронтовому тилу або у внутрішніх районах країни. ЕГ не мають свого транспорту і переміщуються головним чином залізницями, водним шляхам або на спеціально виділених автомобілях. Вони розгортаються групами і профілюються в цілях надання вступником в дану групу госпіталів всіх видів спеціалізованої медичної допомоги. Для цього в такій групі створюються наступні профілі госпіталів: нейрохірургічні, торако-абдомінальний, стегново-суглобові, для лікування поранених в кінцівки, опікові, терапевтичні, психоневрологічні, інфекційні та ін.
До групи ЕГ включаються також сортувальні госпіталі, що розгортаються на залізничних, водних чи повітряних шляхах із завданням прийому, медичного сортування, розподілу прибувають уражених між спеціалізованими госпіталями даної групи і організації їх подальшої евакуації (див. Сортування медична).
ППГ мають своїм автомобільним транспортом та наметовим фондом, що створює їх високу маневреність і можливість розгортання в будь-яких умовах.
ППГ діляться на наступні основні типи: хірургічні(ХППГ), терапевтичні (ТППГ), неврологічні (НППГ), інфекційні (ИППГ). У свою чергу ХППГ профілюються за типом ЕГ для надання спеціалізованої допомоги. Особливе місце серед госпіталів цього типу займають госпіталі для легко поранених (ГЛР), призначені для завершального лікування легко уражених і хворих з короткими термінами лікування.
Діяльність середнього медперсоналу в госпіталях не має особливої специфіки порівняно з лікарнями. Однак при різних видах бойових поразок догляд за ураженими має ряд характерних відмінностей, в силу чого середній медперсонал повинен добре знати особливості бойових поразок.