Імунологія

Різні алергічні захворювання та реакції являють собою клінічне вираження імунних процесів, що протікають в організмі. Тому ми вважаємо за доцільне спочатку розглянути імунологічні аспекти алергії. Знання імунології абсолютно необхідно для розуміння патогенезу алергічних захворювань і супроводжуючих їх пошкоджень тканин.
Поряд з добре вивченими в цьому питанні є розділи спірні, які потребують подальшого вивчення. Численні ще прогалини в наших знаннях з імунології алергічних захворювань, які заповнені поки більш або менш сміливими гіпотезами.
Для кращого засвоєння матеріал викладається в наступному порядку: 1) імунологічні аспекти алергії негайного типу; 2) імунологічні аспекти алергії уповільненого типу; 3) клітинні зміни, характерні для алергічних реакцій; 4) імунологічна толерантність; 5) експериментальні моделі алергічних реакцій.
При такому розташуванні матеріалу читач буде краще підготовлений для розуміння проблем алергії в клініці, які є досить складними.

  • Алергія негайного типу