Вплив ліків, алкоголю і нікотину на плід

У монографії висвітлено сучасні уявлення про механізм перенесення лікарських речовин через плаценту. Наведено клінічні та експериментальні дані з аналізом літератури з фармакології і токсикології плода.
Для акушерів-гінекологів, фармакологів, токсикологів.

Передмова

Широка програма соціального розвитку, передбачає подальше розширення заходів, спрямованих на охорону здоров'я вагітних, плода і новонароджених. При цьому особливої уваги заслуговує проблема впливу лікарських речовин на плід.
Екологічні наслідки глобального поширення ксенобіотиків (промислові забруднення, пестициди, препарати побутової хімії, лікарські засоби) становлять небезпеку порушення основ життєдіяльності людини вже на етапі онтогенезу. Особливо великий ризик все зростаючого вживання вагітними лікарських препаратів, що застосовуються в ряді випадків без вказівки лікаря.
Лікарські засоби, що застосовуються вагітними, надають одночасний вплив і на організм жінки, і на плід. При цьому можливо як прямий, так і опосередкований негативний вплив на плід лікарських препаратів, що може призвести до загибелі зародка на ранніх етапах ембріогенезу, а також до народження дітей з різними вадами розвитку, метаболічними порушеннями і психічною неповноцінністю.
Вперше про виникнення лікарських эмбриопатий заговорили в 1961 р. у зв'язку з широким використанням вагітними ряду країн Західної Європи і Америки седативного засобу талідомід. Так звана «талидомидная катастрофа», що виявився масовим виникненням вроджених вад розвитку кінцівок у новонароджених, матері яких в ранні терміни вагітності приймали талідомід, з усією очевидністю показала необхідність ретельного доклінічного контролю за впливом лікарських препаратів на плід.
Сьогодні проблеми перинатальної фармакології відносять до числа найважливіших проблем медицини. Це пов'язано з тим, що за останній час значно розширилися можливості використання лікарських засобів з метою профілактики і лікування різних патологічних станів плода та новонародженого. Разом з тим особливості фармакокінетики цілого ряду лікарських препаратів створюють передумови для надмірного надходження і накопичення цих препаратів в організмі плоду, що може негативно позначатися на адаптації новонародженого до нових умов існування.
На жаль, дослідження, присвячені фармакокінетиці і фармакодинамике лікарських препаратів у системі мати - плацента - плід, надзвичайно нечисленні; практично не вивчені складні механізми взаємодії лікарських засобів з клітинними структурами ембріона і плода.
У монографії узагальнено результати, отримані авторами при вивченні впливу на плід різних класів лікарських речовин, а також представлені дані літератури з цього питання.
Автори сподіваються, що проведений ними ретельний аналіз сучасного стану проблеми буде сприяти не тільки ефективної, але і безпечної терапії різних патологічних станів плода та новонароджених.
Автори монографії будуть вдячні читачам за критичні зауваження та конструктивні пропозиції, що стосуються змісту структури розділу.

Зміст

Розділ I. Загальні закономірності та механізми впливу лікарських засобів на плід
Розділ 1. Особливості фармакокінетики лікарських препаратів у системі мати - плацента - плід
1.1. Фармакокінетика лікарських препаратів в організмі вагітної
1.2. Трансплацентарний передача лікарських препаратів
1.3. Фармакокінетика лікарських препаратів в організмі плода
1.4. Фармакокінетика лікарських препаратів у період лактації
Глава 2. Особливості дії лікарських речовин на плід
Розділ II. Приватна фармакологія та токсикологія плода
Розділ 3. Лікарські засоби, що діють на центральну нервову систему
3.1. Засоби для наркозу
3.2. Снодійні засоби
3.3. Психотропні препарати
3.3.1. Седативні засоби
3.3.2. Транквілізатори
3.3.3. Нейролептичні засоби
3.3.4. Психостимулятори
3.3.5. Антидепресанти
3.4. Протисудомні засоби
3.5. Аналгезуючу, жарознижуючі і протизапальні засоби
3.6. Лікарські засоби, що діють на центральні нейромедіаторні процеси
3.7. Протиблювотні засоби
Глава 4. Лікарські засоби, що діють на периферичний відділ нервової системи
4.1. Холінергічні засоби
4.2. Адренергічні засоби
4.3. Антигістамінні засоби
4.4. Місцевоанестезуючі засоби
Глава 5. Лікарські засоби, що діють на функції різних органів і систем
5.1. Засоби, що впливають на скорочувальну активність і тонус матки
5.2. Серцеві глікозиди
5.3. Антиаритмічні засоби
5.4. Гіпотензивні і судинорозширювальні засоби
5.5. Антикоагулянти
5.6. Діуретичні засоби
5.7. Засоби, що діють на функції шлунково-кишкового тракту
Глава 6. Лікарські засоби, що впливають на процеси обміну речовин
6.1. Гормональні препарати
6.1.1. Гормони гіпофіза та їх синтетичні аналоги
6.1.2. Препарати, які стимулюють та гальмують функцію щитовидної залози та їх синтетичні аналоги
6.1.3. Гормон прищитоподібних залоз та його синтетичні аналоги
6.1.4. Гормони кори надниркових залоз та їх синтетичні аналоги
6.1.5. Препарати жіночих статевих гормонів та їх синтетичні аналоги
6.1.6. Препарати чоловічих статевих гормонів та їх синтетичні аналоги
6.1.7. Гормони підшлункової залози і синтетичні цукрознижуючі препарати
6.2. Вітаміни та їх синтетичні аналоги
Глава 7. Протимікробні та протипаразитарні засоби
7.1. Антибіотики
7.1.1. Препарати групи пеніциліну
7.1.2. Антибіотики групи стрептоміцину
7.1.3. Антибіотики-аміноглікозиди
7.1.4. Антибіотики групи тетрацикліну
7.1.5. Антибіотики групи цефалоспоринів
7.1.6. Антибіотики-макроліди
7.1.7. Левоміцетин
7.1.8. Антибіотики різних груп
7.2. Сульфаніламідні препарати
7.3. Похідні нітрофурану нафтиридина
7.4. Протитуберкульозні препарати
7.5. Засоби для лікування трихомоноза та інших протозойних інфекцій
7.6. Протигрибкові препарати
Глава 8. Протипухлинні та імунотропні засоби
8.1. Протипухлинні антибіотики
8.2. Протипухлинні препарати рослинного походження
8.3. Антагоністи фолієвої кислоти
8.4. Антагоністи пуринів і піримідинів
8.5. Алкілуючі протипухлинні препарати
8.6. Імунотропні засоби
8.7. Клініко-експериментальні дані про вплив різних класів лікарських препаратів на плід
Глава 9. Вплив етилового спирту на плід
Глава 10. Вплив куріння та нікотину на плід
Список літератури