Індікан

Індікан (тваринний) - лужна сіль индоксилсерной кислоти. Синтезується в печінці, що містять сірку сполук, що виходять при окисленні білкової сірки (цистеїну) і з продукту окислення індолу (див.) - индоксила. В нормальних умовах утримання індикану в сечі невелика, але значно збільшується при посилених процесах гниття в кишечнику (наприклад, при непрохідності тонкої кишки), при значному розпаді білків (наприклад, при злоякісних пухлинах). У цих випадках кількісне визначення індикану в сечі має діагностичне значення (див. Сеча).