Інгібітори

Інгібітори - речовини, що уповільнюють або повністю пригнічують хімічні і біохімічні процеси. В залежності від природи хімічного процесу, що піддається впливу інгібіторів, розрізняють: інгібітори корозії металів, інгібітори окислення лікарських речовин, харчових продуктів тощо, інгібітори каталізаторів ферментів (каталітичні отрути). Інгібіторами називають також сполуки, що пригнічують певні фізіологічні функції або біологічні процеси (інгібітори росту, зокрема пухлинного, інгібітори згортання крові
та ін).