Іоніти

Іоніти (іонообмінники) - тверді, нерозчинні у воді й інших рідинах речовини, здатні поглинати з розчинів нони шляхом обміну їх на власні іони. До ионитам відносяться глини, апатити, деякі білки; особливий інтерес для медицини представляють іоніти, одержувані на основі синтетичних смол (іонообмінні смоли). Іоніти, що містять у своєму складі водневі іони Н+, здатні обмінюватися на катіони, називають катионитами; іоніти, до складу яких входять гідроксильні іони ОН-, що обмінюються на аніони, називають аніонітів.
Іоніти широко застосовують в іонообмінній хроматографії (див.), для видалення солей з води (пом'якшення, знесолювання води), при очищенні вітамінів та інших біологічно важливих речовин від домішок, а також для видалення іонів отруйних речовин з шлунково-кишкового тракту і регулювання іонного складу організму при деяких серцевих захворюваннях. См. також Електроліти.