Сторінки: 1 2 3

Судово-медичне дослідження плям крові

 • Експертне дослідження слідів крові
 • Судово-медичне дослідження рідкої крові в справах про спірне батьківство, материнство і заміні дітей
 • Речовими доказами, відповідно до ст. 83 КПК РРФСР, є предмети, які служили знаряддями злочину або були об'єктами злочинних дій обвинуваченого, а також гроші та інші цінності, нажиті злочинним шляхом, і всі інші предмети, які можуть служити засобами для виявлення злочину, встановлення фактичних обставин справи, виявлення винних або спростування обвинувачення чи пом'якшення вини обвинуваченого. В якості речових доказів у судово-медичній практиці досліджуються об'єкти біологічного походження - кров, сперма, волосся, піт, слина, виділення з носа і піхви, сеча, кал, кістки, різні тканини і органи, що знаходяться на предметах злочину, одязі потерпілого чи підслідного. Згідно ст. 69 КПК РРФСР речові докази в радянському кримінальному процесі є одним з видів доказів.
  Судово-медична експертиза речових доказів проводиться тільки на підставі постанови слідчого або ухвали суду в біологічних відділеннях Бюро судово-медичної експертизи. При направленні їх на експертизу разом із супровідним ставленням і-постановою про призначення експертизи надсилаються: копія протоколу огляду місця події, копія висновку судово-медичного дослідження трупа, освідування живого особи або виписки з них; копія протоколу вилучення зразків крові, слини, волосся, якщо такі вилучалися. У постанові коротко викладаються обставини справи, що підлягають вирішенню питання, перелік направляються на дослідження предметів із зазначенням їх приналежності, зміст показань свідків, обвинувачених, потерпілих щодо походження слідів, що є на предметах, перераховуються матеріали, що направляються в якості зразків крові, слини, волосся та ін
  Ретельно вивчивши представлені слідчим або судом матеріали, експерт-біолог оглядає посилку з речовими доказами, перевіряє її збереження. При порушенні цілості посилки експерт повідомляє про це слідчим органам, у присутності двох співробітників лабораторії розкриває посилку і звіряє наявність надісланих речових доказів з переліком їх у постанові слідчого або ухвалі суду. При наявності розбіжності складається акт, в якому вказується встановлений відмінність. Акт підписується експертом та двома співробітниками лабораторії, присутніми при розкритті посилки. Один примірник акта надсилається слідчому. Потім експерт може приступити до дослідження речових доказів. При потребі експерт може запросити додатково у слідчого зразки крові, слини, волосся та ін Речові докази після закінчення дослідження упаковуються і повертаються разом з висновком експерта слідчому або суду.
  Сліди крові можуть бути виявлені на знарядді злочину, на одязі і тілі злочинця, на оточуючих предметах, на одязі і тілі потерпілого та ін.
  При їх дослідженні в Даний час можуть бути вирішені наступні питання.
  1. Чи є кров в досліджуваному об'єкті?
  2. Належить кров в плямі людині чи тварині?
  3. Якого виду тварин належить кров в плямі?
  4. Чи може кров належати певній людині (підозрюваному, потерпілому та ін) або ж належність крові такій особі виключається?
  5. Чи належить кров-чоловікові чи жінці?
  6. Чи належить кров дорослому людині або дитині?
  7. З якої області тіла відбувається кров в плямі?
  8. Яка давність утворення плями?
  9. Яка кількість вилилась крові, яка утворила пляму?
  10. Не належить кров вагітній жінці?
  11. Не утворено чи пляма менструальної кров'ю?
  12. Утворено чи пляма кров'ю живої особи або трупа?
  13. Який механізм утворення слідів крові?