Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

Іншим не менш важливим аспектом епідеміологічних досліджень є вивчення ролі різних факторів у походження та особливості перебігу хворобливого процесу. Встановлення цих факторів допоможе краще орієнтуватися в розробці питань етіології і патогенезу психічних захворювань, сприяти створенню ефективних заходів профілактики. Таким чином, вивчення психічних хвороб і оцінка стану психічно хворих проводяться за допомогою різних методик. Для пояснення результатів цих досліджень використовуються останні досягнення в різних галузях знань.
Відомо, що проблема вивчення сутності психічних розладів - одна з найскладніших проблем. Успіхи у вивченні біологічних основ психічних захворювань в останні роки дозволили уточнити ряд приватних механізмів патогенезу цих порушень. Однак в цілому проблема залишається невирішеною. Це стосується не тільки захворювань, причини виникнення яких не цілком ясні, але навіть і психічних захворювань із визначеною етіологією. В останніх випадках виникає питання, не одержав поки що відповіді: чому одна і та ж шкідливість, яка є етіологічним чинником (наприклад, інфекція, токсична речовина тощо), у одних осіб викликає психічні розлади, а у інших - ні. Відсутність переконливих відомостей про етіології і патогенезі ряду психічних розладів призводить до поширення серед багатьох зарубіжних психіатрів поглядів, що для психіатрії нозологічний принцип застосовується та психічні захворювання по своїй суті являють собою різні форми пристосування особистості до важких обставин життя.
Виділяються приватні галузі психіатрії з урахуванням вікового фактора: дитячий, підлітковий, героитопсихиатрия. Психічне захворювання, виникаючи у зазначені вікові періоди, має різні клінічні особливості та прогноз. Психічне захворювання в дитячому і підлітковому віці може призвести до затримки психічного розвитку, так і до подальшого спотвореного психічному формування особистості.
Вікові особливості прояву психічних захворювань визначають також відмінності в лікуванні і профілактиці цих захворювань. Ці періоди відрізняються особливою психофізіологічної перебудовою, змінами і іменуються віковими кризами.
Як особливий напрямок у психіатрії сформувалася соціальна психіатрія вивчає роль різних соціальних факторів у походженні психічних захворювань, особливостей їх клініки і прогнозу. Інтерес до цього напрямку в психіатрії особливо зріс останнім часом. Завдяки широкому впровадженню в лікувальну практику психотропних засобів з'явилася можливість лікувати багатьох психічно хворих у позалікарняних умовах, без ізоляції їх від сім'ї і суспільства. Психотропна терапія сприяла застосуванню та інших методів впливу, наприклад медико-психологічної корекції, що полегшують відновлення соціальної і професійної активності психічно хворих. Комплекс таких заходів впливу на хворих, включаючи лікарські, отримав назву «реабілітація і реадаптація психічно хворих».
Медична реабілітація повинна починатися якомога раніше, вже в процесі лікування, як тільки дозволить загальний стан хворого. Показані такі методи, як психотерапія, трудове та інші впливи. У непрацездатних хворих з вираженими психічними порушеннями медична реабілітація повинна бути спрямована на розвиток усіх процесів, що беруть участь у компенсації та відновлення порушених функцій.
Соціально-професійна реабілітація хворих в Радянському Союзі ведеться в широких масштабах: у лікувально-трудових майстернях при психоневрологічних диспансерах, в спеціалізованих цехах і в умовах спільних виробництв. У здійсненні практичних заходів щодо реабілітації хворих беруть участь не тільки дільничний психіатр, але і керівники підприємств, будівництв, організацій та закладів спільно з профспілковими організаціями, яким ставиться в обов'язок створювати умови для працевлаштування інвалідів і, зокрема, інвалідів з нервово-психічними захворюваннями.