Метод к'єльдаля

К'єльдаля метод - метод кількісного визначення азоту в органічних сполуках.
Азот органічного з'єднання при нагріванні з концентрованою сірчаною кислотою в присутності каталізаторів переводиться в сірчанокислий амоній; саме органічна речовина при цьому повністю руйнується. З сірчанокислого амонію концентрованої лугом витісняється аміак, який відганяється в приймач з певним обсягом титрованной кислоти. Вимірявши після закінчення перегонки кількість залишилася в приймачі кислоти, розраховують кількість аміаку у пробі і, отже, кількість зв'язаного азоту в досліджуваному об'єкті. Метод К'єльдаля застосуємо тільки для аналізу речовин, де азот пов'язаний з вуглецем або воднем. Речовини, в яких азот зв'язаний з киснем (наприклад, нітрати, нітрити і т. д.), необхідно попередньо відновити до амінів (див.).
Метод К'єльдаля застосовується для визначення білкових і небілкових азотовмісних речовин в їжі, тканинах і рідинах організму, для оцінки кількості зв'язаного азоту, що виділяється з сечею, калом, для визначення залишкового азоту крові і т. д.
См. також Азот, Азот залишковий.